Beseda: Karel Fencl – pilot, instruktor a zkušební letec